"Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!
Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget,
over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. 
Det er som Hermons dug, der falder på Zions bjerge.
For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed"

Salme 133

flag 199x172

Bedeemner

Vi er meget taknemmelige for jeres forbøn. Nedenstående en ydmyg liste, som kan bruges som huskeliste.

Søfolk og fiskere
- at budskabet, gennem Broderkredsen, må bringe glæde og give liv.

Sømandshjemmene
- at personalet må få glæde og visdom i arbejdet.


Medarbejderne på Sømandsmissionens hovedkontor
- at de må have glæde i arbejdet.
- at Generalsekretæren og øvrige medarbejdere må blive velsignet med visdom til arbejdet.
- at missionærenes virke må bringe glæde og håb

Broderkredsen
- om velsignelse over virket
- at broderkredsen må få flere aktive medlemmer
- at Duen må bringe glæde og velsignelse til læserne

Søfartsskolen
- at den må bringe både faglig og åndelig visdom
- at det må kunne ses høres og mærkes at det er en kristen skole.
- at medarbejdere og bestyrelse må have glæde i virket.

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk