"Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!
Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget,
over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.
Det er som Hermons dug, der falder på Zions bjerge.
For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed"

Salme 133

flag 199x172

ISM - Duen & Bethel

Indenlandsk Sømandsmissions sejlende Sømands-cafeer


Broderkredsens samarbejder meget tæt med Indenlandsk Sømandsmission. Samarbejdet foregår bl.a. ved sejlads med Duen og Bethel og især med Bethel som skoleskib for Søfartsskolen 1 md. om året.

Broderkredsen støtter gerne op om de sejlende sømands-cafeer og missionen heri. Derfor opfordrer vi også gerne vores læsere til at betænke denne gerning med både forbøn og økonomi.

 

Klik her for at komme videre til Indenlandsk Sømandsmissions donations side

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk