12. søndag efter trinitatis

Når vi falder… 

Af Ole Petersen  

Jeg havde en tankevækkende oplevelse denne sommer. Jeg gik langs med sluserne i Trollhættan i Sverige, og en lille familie kom gående imod os, en mor og en far og foran dem gik deres lille pige på ca. 2½ år. Sluseportene var åbne, og på toppen af sluseportene var der en gangbro med et solidt gitter på hver side, så man trygt kunne gå over, når portene var lukket. 

Lige da familien passerede os, løb deres lille pige under en bom og ud på en åben sluseport. Godt nok var der gitter på siderne men ikke for enden, og den førte lige ud i slusekanalen. Forældrene blev helt chokeret, moderen prøvede også at kravle under bommen, men faldt. 

Faderen løb langs med kanalen og prøvede at nå sit barn, men kunne ikke. Til sidst kastede han sig hen over  gitteret og kunne lige akkurat nå at give sit barn et ordentlig skub, så hun faldt. Grædende bebrejdede hun sin far, at han skubbede til hende, men hendes liv blev reddet. 

Denne oplevelse satte nogle tanker i gang hos mig. Kan Gud gør det samme ved os, når vi er ved at komme bort fra ham? For da vil han gøre alt for at standse os , fordi han elsker os. I sangen "Vejen gennem verden sig underlig snorstår der i en linje: "Vej kan føre hjem, og vej kan føre bort".   

Inden for fødevarebranchen er det vigtigt at lave egenkontrol for at se, om alt er i orden. På samme måde må jeg lave selvkontrol, om jeg stadig er på vejen, der fører hjem til Gud. Vi kan komme bort fra vejen, uden vi opdager det. 

I lignelsen om Sædemanden siger Jesus til alle os, der har hørt Ordet: 

"Det, som faldt mellem tidsler, er dem, der har hørt ordet, men ordet kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så det ikke bærer moden frugt." 

Vi bor i et land, hvor der er gode kår. Det bør vi være taknemmelige for, men der er også en fare ved det, nemlig at vi glemmer Gud og indretter os, som om vi skal være her for altid og glemmer, at Jesus er gået forud for os for at berede plads for dig og mig i sit rige. Er vi så rede, når han kommer? 

Ja, når vi følger Jesus, han som er vejen, sandheden og livet, da er vi på rette vej, også selv om vi falder eller ligger ned,  for da er Gud os allermest nær, og når vi rækker armene ud efter ham, vil han rejser os op af sin store nåde. 

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk