19. søndag efter trinitatis

Prædiken til 19. søndag efter trinitatis

Af Pastor Per Munch, Sognepræst, Ellebyvej 2, Nyker, 3700 Rønne

Kære Gud, vi takker dig for din overstrømmende rige nåde. Tak for nådens og tilgivelsens forfriskende bad. Nu beder vi om, at vores tro og forventning må rettes mod dig. Fyld os med din ånd og styrk os i troen på dig.

Mar 2,1-12

I teksten fra Esajas bog, som vi læste fra alteret, får vi en kæmpe hjælp til at forstå dagens evangelium. Her siges det, her forkyndes det, at alt handler om Gud. Det kan virke meget elementært at sige, at dagens evangelium handler om Gud, men det er nødvendigt at sige det og gentage det. For fokus i dagens Danmark bliver mere og mere rettet over på mig og mine meninger. I stedet for at høre Guds røst, så taler vi om, hvad vi mener om Gud og hans ord. Der en verden til forskel på at høre Guds ord eller høre på vores meninger om Guds ord. Det er to forskellige verdener. Oppefra eller nedefra?

Israels folk var også blevet selvoptagne. Da greb Gud ind og talte Guds ord til dem. Gud sagde:

Jeg udsletter dine overtrædelser

Jeg har løskøbt dig

Jeg, Herren, har skabt alt

Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig? Og med denne forkyndelse gav Gud håb til Israels folk og sagde:

Jerusalem: Du skal genopbygges.

Guds ord har en sådan magt, at det skaber, hvad det nævner.

Dagens evangelium og hele kristenlivet handler om at møde ham, som har magt til at gribe ind. Det oplevede indbyggerne i Kapernaum meget klart og synligt. Da de hørte, at Jesus var hjemme, kom de til ham, og han talte Guds ord til dem. Der kom så mange, så der ikke engang var plads uden for døren. Ind imellem kan der være så mange mennesker i et rum, så man bare må sige: Der var ikke plads til flere. Propfyldt. Men der i Kapernaum var der så mange, at der ikke engang var plads uden for døren. Så er der mange.

Fire mænd kom da bærende med en lam mand. Men da de kommer til stedet opdager de, at de kan ikke komme til Jesus med den lamme mand, da der er helt fyldt op af mennesker.

Da de ikke kunne gå den lige vej, så gik de op på taget og lavede et hul og sænkede båren med den lamme ned til Jesus.

Det er en ganske påtrængende måde at komme hen til Jesus på. Havde man i Supermarkedet sprunget køen over og hugget hul i taget lige over kassen og så firet sin kurv ned foran alle andre, så tror jeg ikke, at man var blevet så populær. Men de ville bringe den lamme mand til Jesus. De troede, at Jesus kunne hjælpe. Derfor holdt de sig ikke tilbage.

Når jeg forbereder en gudstjeneste som i dag, så tænker meget på hvilke salmer vi skal synge. Jeg læser teksten og beder Gud om hjælp til at forstå, hvad han vil sige til os. Og nogle gange læser jeg også, hvad andre har tænkt og sagt om teksten. Det har jeg naturligvis også gjort denne gang.  Ud over det har jeg læst en hel bog, der handler om denne tekst. Den er dog ikke så stor. Det er denne børnebog om Jesus og den lamme mand. Den har jeg læst hundredvis gange tidligere for vores børn, men jeg tog den frem igen. Det var en stor oplevelse. Sammen med de store tykke teologiske bøger, har denne bog ligget på mit skrivebord. Barnets vinkel er vigtig. Jeg sad for nylig i en kirke ved siden af en lille pige på 3 år. Hun peger så op på nogle billeder på væggen og siger: Den kender jeg, den kender jeg, og den kender jeg. Hun kendte bibelhistorierne. De var blevet fortalt for hende, og hun gav udtryk for genkendelsens glæde, da hun så billederne. Billederne gør ikke Bibelhistorierne barnlige, men levende.

Det største og det vigtigste er vi bringer evangeliet til børnene og fortæller om Guds nåde i børnehøjde.

Det er det vi møder i disse fantastiske børnebøger. Målbevidst går de til Jesus. Ansigterne udstråler: Jesus du kan hjælpe, hjælp os. De 4 mænd viser det, og den lamme viser det. At han var lam betyder jo ikke, at han ikke kunne noget. Han kunne ikke gå, men hans ansigt udstrålede tro og forventning. På en meget levende måde har denne bog med billeder formået at beskrive denne ene sætning. ”Da Jesus så deres tro.”

Der er alt for mange, som giver op, når de kommer til Jesus. Det gik måske ikke som de havde håbet. Der mødte måske nogle forhindringer. Det gik helt anderledes, end man havde troet, og så giver man op og går sin vej.

Evangeliet til os i dag fortæller at vi skal ikke give op. Jesus har veje og muligheder alle steder.

Jesus så deres tro. Det er den tro, der viser sig ved, at de kommer til Jesus.

Hvad gjorde Jesus, da han så deres tro? Helbredte han den lamme mand? Nej, men Jesus sagde til ham: Dine synder tilgives dig.

Jesus løste den lamme for noget, der bandt ham endnu mere end lammelsen. Det var hans synd og skyld. Han havde ikke syndet mere end andre, men han var en synder som alle andre. Og vor synd og skyld er et langt større problem end vore sygdomme.

Martin Luther siger i sin prædiken, at hovedindholdet i dagens evangelium er den store, høje artikel i vor tro, som hedder syndernes forladelse. Så prædiker han syndernes forladelse. I dag skal vi minde hinanden om, at Kristi rige er syndsforladelsens rige. I Guds rige lever vi med et tag over hovedet, der hedder Jesu nåde. Vi kan falde i synd, ja vi synder dagligt, for synden består ikke bare i det, vi gør, men i det vi er. Jesus tog det aldrig let med synden. Synden kommer af vores hovmod, og den skiller os fra Gud. Jesus sagde ikke: glem alt om synden. Det taler vi ikke om. Nej, Jesus tog synden alvorligt. Aldrig har nogen talt så klart og tydeligt om synden, som netop Jesus.

Han vidste, at det største problem er at møde Gud uden synderens forladelse. Og så tog han al vor synd på sig. På korset betalte han for alt det onde vi mennesker har gjort og stadig gør.

Han ordnede selv regnskabet med Gud. Han udfyldte alle papirerne.

 Hvad er det for nogen papir som Jesus udfyldte? Det var vores gældspapir, gældbevis. Jesus tog dit og mit gældsbevis, og så slettede han det ud, annullerede det og skrev betalt med sit eget blod. Så forkyndte han for hver og en syndernes forladelse. Lige før han vendte tilbage til sin Far i himlen sagde han, at nu skal vi gå ud i hele verden og forkynde syndernes forladelse i Jesu navn.

I Kapernaum var der mange, der blev glade den dag, men ikke alle. Der var nogle, som ikke kunne lide Jesus, og de tænkte med det samme, at Jesus spotter Gud, for det er kun Gud der kan tilgive synder. De vidste ikke, at Jesus var Gud, og at han med rette kan tilgive synder.

Der står om disse skriftkloge, at de tænkte i deres hjerte. Han spotter Gud.

Normalt siger vi, at man tænker med hovedet og føler med hjertet. Men de tænkte i deres hjerte. Det betyder, at de var forargede og rasende over Jesu opførsel og hans ord. De ville ikke acceptere, at Jesus var Gud.

Da Jesus døde på korset skete der noget i templet i Jerusalem, som er værd at bemærke. Der står, at forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Vejen til det aller helligste blev åbnet, da Jesus døde. Gud greb ind og flængede forhænget. Det er ikke os, det er ikke vores meninger eller gerninger, der åbner vejen til Gud. Gud har åbnet vejen. Det handler om Gud.

Da en af de hedenske officerer så Jesus på korset, sagde han: Sandelig, den mand var Guds Søn. Officeren så det, og som den første udtrykte han det. Jesus er Guds Søn. Som Guds Søn kan han tilgive syndere.

I dåben bærer vi de små til Jesus, og der modtager de synderens forladelse. Hele kristenlivet handler om dette at komme til Jesus. Mine synder har forårsaget, at mit kontoudtog over for Gud er gået i minus.

Det står med rødt. Jeg kan ikke betale.

Hør hvad Jesus gør: Alle mine minusser bliver sænket ned i dåbens vand, og op af vandet stiger alle Jesu plusser. Det er dåbens gave og liv.

Vi kan ikke give hinanden troen, men vi kan hjælpe hinanden til Jesus. På hans ord kan vi forkynde, at i Jesu navn forlades alle synder. Og på Jesu ord kan vi samles om nadverens måltid, hvor han mætter os med sine livgivende gaver.

Jeg deltog for ca. 45 år siden i et stævne, hvor der blev holdt mange møder. Jeg husker ikke så meget fra møderne, men jeg husker, at to personer trådte frem og sang:

Min synd lå mellem mig og Gud så højt som bjergets top

og hindrede mit bønneråb at nå til Herren op.

Da kaster Gud bag ved sin ryg min synd og skyld, nu er jeg tryg,

Så fuldt forlader Gud, så fuldt forlader Gud.

Det er det, det handler om. Det handler ikke om mig, mine ressourcer og mine meninger, men det handler om Gud. På Guds vegne tilsiger Jesus os syndernes forladelse. Det gjorde han med den lamme og sagde til ham: Rejs dig, tag din båre og gå hjem. Det samme siger han til alle os andre: Dine synder tilgives dig. Rejs dig og gå med Herrens fred.

Kirkebøn.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd,

du, som var, er og bliver èn sand treenig Gud,

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.  Amen.

Kære Gud, tak fordi du kom til denne jord og helbredte syge og prædikede evangeliet om dit rige og gjorde godt mod alle.

Vi beder om, at du vil være nær hos alle syge og vær nær hos dem, der lige har mistet en af deres kære.  Trøst og styrk enhver med din Ånd og dit ord.

Lad dit ord få frit løb iblandt os, og må det lyde til vækkelse og fornyelse for vort land.

Vi beder om at du vil velsigne og bevare din kirke her i sognet og ud over hele jorden. Må vi være en levende, tjenende og lovsyngende menighed.

Vi beder for konfirmanderne og minikonfirmanderne. Vi beder for børne- og juniorklubben og alle der har lederansvar. Vi beder for vores provst og biskop og alle andre med lederansvar i kirken. Vi beder for regeringen og folketinget og for de udsendte soldater og deres familier herhjemme

Vi beder om, at du vil velsigne og bevare dronning Margrethe og hele hendes hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i troen på dig, den evige salighed og glæde.  Amen.    

Meddelelser:

Lad os alle med apostelen tilønske hinanden: 

Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen

 
 den lamme

 

 

 

 

 


Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk