21. søndag efter trinitatis

Af Ole Petersen

Hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? (Mikas Bog: 7,18-19)
Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb.
Dette Bibelcitat er fra det gamle Testamente, tænk at vi har en almægtig kærlig Gud der tilgiver synd, vis ikke det var sådan, havde der ikke været håb for dig og mig for at blive frelst, tænk om det var sådan, at vi skulle gøre os fortjent til at blive frelst, så ville vi aldrig have et rolig øjenblik, for har jeg nu gjort nok.? Nej, aldrig.!
For hvor er det sandt det som der står i sangen:

Aldrig jeg ved egen magt får din lov, o Gud, fuldbragt,
om min iver stod i glød, om mit hjerte græd af nød,
synden slettes dog ej ud, førend du har frelst mig, Gud.

Men hør her, i første Johannes brev 1,9 står der:
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
Det vil sige,at alle de syndere vi har bekendt for Gud, de er tilgivet og som der stod i Mikas´ bog Han træder al vor skyld under fode.
Jeg har et barnebarn som engang stod med en mønt i hånden. og så skete det at han tabte den på gulvet, og han så ikke hvor den faldt, men det gjorde jeg, og satte min fod oven på den, og da han havde ledt et stykke tid, løftede jeg foden, og da han fik øje på mønten siger han, "Åh, morfar du driller".
Der er nogle der siger "Gud ser alt" ja, bare ikke de synder han har tilgivet, de er trådt under fode, eller også som der efterfølgende stod i Mikas bog, Han har kastet alle vore synder i havets dyb.
Så hvis vi en gang imellem bliver mindet om synder vi har begået, måske for mange år siden, så er det ikke Gud der prikker os på skulderen, men Satan som vil prøve at tage glæden og frimodigheden fra os, og da kan vi roligt sige til ham, vig bort fra mig Satan, det er forbudt, både for dig og andre at fiske i "Nåde havet".
Gå da frit enhver til sit, - og stole på Guds´ nåde,
da får vi lyst og lykke til, - at gøre gavn som Gud det vil,
på allerbedste måde.

 fod

 

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk