Sidste søndag i kirkeåret

Velkommen til Gudstjeneste – sidste søndag i kirkeåret.

Prædiken af Pastor Jens Jørgen Rasmussen 

Bibelteksterne kan ses fra side 1310 i salmebogen. I dag kommer vi til at høre om - den dag, hvor Jesus kommer igen og dømmer verden retfærdigt.

Vi vil nu bede sammen.


Bøn før prædiken

Gud fader, Gud søn og Gud Helligånd – Treenige Gud! Åben vore øre for evangeliet om Jesus Kristus, så vi ser hen til ham – og ser vores næste i ham – og får evigt liv!

Evangelie-læsning

Prædiken

Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord! Det siger den gamle forudsigelse fra Esajas. En ny himmel og en ny jord vil han skabe.

 

Så stort er perspektivet i vores tro på Gud den almægtige – Den treenige Gud – Fader, søn og Helligånd.

Han vil skabe en ny himmel og en ny jord!

Hvorfor vil han skabe en ny himmel og jord? Hvorfor ikke blot sætte den gamle lidt i stand – udbedre skaderne - reparere lidt her og lidt der?

At skabe helt nyt – det er noget af en opgave? Hele jorden – og hele universet!

Tænk hvor meget energi, det har krævet at skabe det nuværende univers! – Og så er der alligevel gået så meget galt med det, så der skal et helt nyt til – for at udbedre skaderne. For at det skal blive helt godt igen!

Gud vores Fader i himmelen- vil skabe en ny himmel og en ny jord!

 

Og i det nye univers, som han skaber – og på den nye jord – vil han sørge for, at der intet ondt vil være. Absolut intet ondt vil være der. Selv muligheden for det onde vil være væk.

Der vil ikke være nogen lyst til det onde, ikke nogen fristelse, ikke nogen slange i det nye paradis.

 

Det onde, som skete, skal ikke længere huskes – men menneskene skal fryde sig til evig tid, over det, som Gud skaber.

Der skal være jubel og fryd – og ingen gråd og ingen skrig. Aldrig mere. Aldrig, aldrig mere.

Han vil skabe en ny himmel og en ny jord –

hvor retfærdighed bor! (2. Pet.3,13). En ny jord, hvor alt er retfærdigt, god, kærligt!

Men hvad så med den gamle – og med alle os mennesker, som har levet på denne gamle jord? Skal vi gå til grunde sammen med den gamle jord? Vil menneskene på den nye jord – være nogen helt andre mennesker end dem, som har levet på denne jord – helt nye mennesker skabt af intet til den nye jord?

Nej – forkynder evangeliet. De nye mennesker på den nye jord – vil være alle de mennesker fra den gamle – som Gud nyskaber til den nye jord. 

Dem som Gud nyskaber til den nye jord!

Ja, men det er vel så alle mennesker fra alle tider, er det ikke?

Åh, gid det var så vel – at det var alle mennesker, som har levet til alle tider, der også blev nyskabte til den nye jord!

Men der er mange, som ikke lader sig nyskabe – mange som ikke vil – mange for hvem det ikke engang lykkes for Gud – at skabe dem på ny.

Hvem det er – og hvem der bliver skabt på ny til den nye jord – og hvorfor den ene og ikke den anden - det kan vi mennesker ikke gennemskue. Kun Gud kender hjerterne. Kun Gud kan dømme.  

Og på den yderste dag, vil han dømme! -  På det tidspunkt, hvor den gamle himmel og jord forgår, og den nye bliver til vil han skille alle de nyskabte fra alle andre. Og alle de nyskabte, vil han lede ind på den nyskabte jord.

Men alle andre vil han føre til det sted, hvor alt ondt skal spærres inde og ødelægges og forhindres i nogen sinde at slippe ud igen.    

Og det er – om det tidspunkt – Jesus taler til os i dag. 

Når menneskesønnen kommer i sin herlighed .. da vil han tage sæde på sin trone – og dømme alle mennesker – de levende – og alle de døde, som han vækker til live ingen.

Han vil dømme! – Ja, han vil dømme.

Men ikke urimeligt -  ikke hårdt og brutalt – men retfærdigt og godt og rimeligt vil han dømme.

Han vil dømme – for at skille alt det onde ud – fra det gode.

Han vil dømme, for at intet ondt skal komme ind på den nye jord.

Derfor må alle dem blive dømt, som ikke er skilt 100% ud fra det onde. Alle dem, som stadigvæk bare er, som vi syndige mennesker er i os selv. Alle dem, som ikke lod sig skabe på ny.

 

Og, hvem der er hvem - vil han bedømme på, hvad vi har gjort imod ham, mens vi levede her. Hvem, der er hvem kendes på vores gerninger over for Jesus – Kendes på, hvad vi gjorde mod ham.

De nyskabte mennesker, er dem, som har troet på Jesus – så de har kommet dem til hjælp, som har troet på ham. De nyskabte mennesker er dem som har hjulpet Jesu brødre og søstre i nøden i denne verden. Hvad I har gjort imod dem – har i gjort imod mig, siger Jesus.  

De – ikke-nyskabte derimod - har ingenting gjort for Jesu skyld. De har været ligeglade med de troendes nød – de har set deres lidelser uden at hjælpe – De ikke-nyskabte - har ikke regnet Jesus og troen, og de jesus-troende for noget særligt.    

Og hvis vi aldrig frygter, at vi selv kunne være blandt dem, så har vi måske allermest grund til at frygte! For de ikke-nyskabte var åbenbart helt ubekymrede – ”hvornår så vi dig i nød – uden at gøre noget ved det?” Det kan vi da ikke forstå!

Men vores gerninger afslører hjertets tro – Alt, hvad vi har gjort ondt imod Guds skabninger, har vi gjort ondt imod Gud, - Alt hvad vi har undladt at gøre af godt imod Guds mindste og svageste små – det har vi heller ikke gjort imod Gud.

Vores gerninger afslører hjertets tro! – Vores gerninger viser, om vi er født af Ånden – om vi er skabte på ny til den nye jord! Om vi i hans kraft er nyskabt til liv på den nye jord.

Og hvis vi aldrig frygter, at være blandt dem, som ikke er nyskabte – hvis vi aldrig frygter - stadig at leve i vores ”gamle liv”  – så har vi måske allermest grund til at frygte.

Men hvad så, hvis vi frygter – at høre til blandt de ikke-.nyskabte? Hvad skal vi gøre – hvis vi ikke synes vi lever op til de gerninger Jesus nævner?

Hvis en kristen begynder at betragte sig selv og sine egne gerninger – for at se efter vidnesbyrd om sin egen tro – så fører det jo ikke til frelse og fred. Der er jo så meget andet end troens gerninger. Der er jo så meget synd. Der er synd i handlinger – men jo også i sind. Ja, nogen af os må vel sige, at der er noget af det – alle vegne i vores liv. Selv i de bedste gerninger.

Men læg mærke til, at sådan havde de det også, de retfærdige, som Kongen – fører til livet. De havde ikke trøstet sig ved deres egne gerninger – tværtimod. Deres egne gerninger havde bare gjort dem urolige: Hvornår så vi dig i nød – og hjalp dig? Hvornår så vi dig som fremmed og tog imod dig – hvornår så vi dig i fængsel og besøgte dig?

Nej – vores egne gerninger er så skrøbelige – fulde af synd – det klæbrige stads.

Sådan kan det se ud for den kristne selv.

Men Jesus, Kongen ser ikke som os – Han ser vores synder, det gør han, men han ser også de gerninger, som springer ud af troen: Alt det som I gjorde for mine mindste og svageste – alt det i gjorde her eller der – af barmhjertighed – med tilgivelse – og omsorg – det har I gjort imod mig!

Hvad skal vi så gøre, når vi ser på vores egne gerninger eller mangel på samme – og frygter ikke at høre til blandt de nyskabte?

Skal vi forsøge at gøre flere gode gerninger – og hjælpe de syge – og besøge de fængslede – og tage os af dem, som har brug for hjælp.

Ja, det skal viVi skal gøre hvad vi kan for at hjælpe dem, som har brug for vores hjælp. - Vi skal gøre det fordi de har brug for det – så vi ikke sender den sultende bort uden mad – og efterlader den syge til sig selv osv.

Men vi skal se på den trængende – og hans eller hendes behov – for at afhjælpe nøden -  Vi skal ikke se på det vi gør – som en vej til frelse og fred for os selv. Vi skal ikke se på vores egne gerninger – og tænke – det slår ikke til – eller nu må det være godt nok!

Vi skal ikke se på vores egne geringer – men lade Jesus se på dem – Selv skal vi derimod koncentrere os om, at se på Jesus – og så på vores næste i lyset fra ham.  

Se på Jesus! Fokuser på ham! Se på ham og hans gerning for dig. At han har givet sit liv for dig! At han har taget al din skyld på sig. Han er din fred – han er din frelse … Han er den som skaber dig på ny – til den nye jord! Se på ham – så skal du leve! 

Se på ham og hans nærhed hos dig – at han lever hos dig og i dig! Se på ham, at han følges med dig på alle dine veje. At han leder dig og holder din hånd. Ja, at han bærer dig, hvor du ikke magter selv at gå.   

Og se på din næste i ham – og særligt på din kristne søster og bror. Se på dem i ham. - I dem er han også! Ikke bare i dig – men også i dem. Også i dem, som du ikke naturligt bryder dig om. Også i dem, som måske ikke er så elskværdige. Også i de elendigste – svageste medkristne du har –

Også i dem lever han –

og alt, hvad du gør imod dem - gør du mod ham.

Se på din næste i ham – og ham i din næste – og hjælp, hvor du ser et behov og nogen har brug for din hjælp!

Alle, der ser på Jesus og tror på ham nyskaber han til liv på den nye jord! Der er ingen fordømmelse for dig i ham. Der er bare liv – evigt herligt liv!

Og alle, de nyskabte ser også deres næste og forbarmer sig og hjælper, så godt man formår.

 

Og så en dag kommer Herren – og nyskaber alt:  

Es. 51: v5  Min retfærdighed er nær,
      min frelse kommer,
      min arm dømmer folkene.
      De fjerne øer håber på mig,
      de venter på min stærke arm.
       v6  Løft jeres øjne mod himlen,
      vend blikket mod jorden hernede;
      for himlen skal opløses som røg,
      jorden skal slides op som klæder,
      og de, der bor på den, skal dø som myg.
      Men min frelse varer til evig tid,
      og min retfærdighed hører ikke op.


Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Kirkebøn: Vor Gud og far i Himmelen! Vi beder dig for alle, som er tyngede af byrder, for alle som sørger, er syge eller ensomme. Særligt beder vi dig for dem iblandt os, som har tunge ting at bære på.

Hjælp alle os, som ikke af os selv kan tro på dig – Giv os din Ånd med tro og håb og kærlighed. - Vi beder dig for den kristne kirke iblandt os ud over verden, særligt for dem, som forfølges pga. troen på dig. (Vi beder dig for de asylsøgere, som kom her i kirken og blev en del af menigheden. Gå med dem på alle deres veje.) – Vi beder dig for de mange mennesker som lider ondt på så mange måder - for hele skabningen, der sukker efter forløsning.

Vi beder dig for vores samfund - for børn og unge, for de ufødte børn og for familier, ægteskaber og enlige. Vi beder dig for de ældre og gamle iblandt os.

Vi beder dig for samfundets ledelse og økonomi: For Bornholms Regions-kommune og kommunalbestyrelsen. For hele vort land med folketing, regering og kongehus. Vi beder dig for stormagternes ledere. Giv dem og os alle fred, velsignelse og nåde - og før os så vi lever i troen på Jesus Kristus indtil han kommer. Amen.

Den apostolske velsignelse:

Lad os med apostelen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed,

og Helligåndens fællesskab være med os alle.  
Nadverord, sidste søndag i kirkeåret.


Matt 25,34: Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.

Es. 65, v17  Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord; det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes,

v18  Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber.

For jeg skaber Jerusalem om til jubel,dens folk om til fryd;

 v19  jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig.

Den, der tror på ham (Jesus), dømmes ikke;  Joh. 3,18a.

Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.

Joh. 5, 24.

v17 han (Gud vores far) trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord! 2. Thess 2,16-17

Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet,

og hvis synder er blevet skjult;  Rom, 5, 7

nyjord1
             

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk