1. søndag i advent

En røst i ørkenen – Johannes Døber

Af Ole Petersen, Strandby

Englen sagde allerede, før Johannes blev født, at han skulle blive stor for Herren, og hans Far Zakarias sagde, da han blev født: "Og du mit barn, du skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren, og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse."

Johannes var 6 måneder ældre end Jesus, for da englen Gabriel besøger Maria for at fortælle hende, at hun er udvalgt af Gud til at føde Frelseren, siger englen til hende. "Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, -  Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned".

Johannes voksede op og blev stærk i ånden og da Annas og Kajfas var ypperstepræster ved templet  i Jerusalem,  kom Guds ord til Zakarias søn,  Johannes, ude i Ørkenen. Efter det begyndte Johannes at prædike omvendelse. Ja selv landsfyrsten Herodes fik en formaning af ham for sit forhold til sin broders hustru. Det kom senere til at koste ham livet.

Johannes var meget bevidst om den opgave, han havde med at berede vej for Jesus. Samtidig med at han overalt prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse, pegede han på ham, der skulle komme, ham hvis skorem han ikke var værdig til at løse, nemlig Kristus.

I dag har vi ikke Johannes til at pege på Jesus og sige, "Se der er Guds lam som bærer verdens synd", men Helligånden gør det samme for os. Han peger på Jesus som vor Frelser.

 Adventstid er en forberedelsestid, hvor vi takker Gud for den Frelser, der blev født julenat, og det er god grund til at pynte op i vore hjem med engle, ikke mindst i erindring om alle de engle, der kom til jorden i forbindelse med Jesu fødsel.

Engle er i øvrigt omtalt ikke mindre end 227 gange i vor Bibel,  nisser derimod 0 gange. Så hvorfor skal de egentlig fylde så meget i adventstiden?

Englene bør have en fremtrædende plads i vore hjem, for vi har vel alle oplevet englevagt. Derfor har vi valgt, at der hvor vi bor, der skal der være nissefrit område.

Lad os her i Adventstiden tænke på Johannes, som vidnede om Jesus og sagde, han skal blive større, jeg skal blive mindre.

Så derfor lad os give Jesus en stor plads i vort liv, så det at være frelst af nåde ved tro på ham, må fylde os med glæde og tak.

Hermed en Velsignet Jul i Jesu navn!

Brevduen billede preview
             

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk