2. søndag i advent

 2. søndag i advent

Prædiken af Karsten Christensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Matt 25,1-13

Prædiken

Adventstiden er en tid, hvor Gud vil have os til at tænke på livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Og det bærer prædiketeksterne også præg af. Det er jo ikke sådan, at det er præsten selv der bestemmer hvilke ord fra Bibelen han vil prædike over, nej det er bestemt på forhånd. – Og det er godt for menighed og præst at det er således, for hvis det ikke var pålagt os også at tage det svære og tunge tekster frem, så ville vi jo nok gerne undgå disse alvorlige ord fra Jesus. Siden 800-tallet har den 2 søndag i advent været genkomstens søndag.

I trosbekendelsen bekender vi at vi tror på at ”han kommer igen for at dømme levende og døde” – vi tror på at Jesus kommer – og når han kommer, så kommer dommens dag, den dag hvor menneskeheden skal deles af Jesus, deles i to grupper, fårene og bukkene. Dem der har olie på lamperne og dem der ikke har det.

Når Jesus kommer synligt, så bliver det for at dømme levende og døde, det er det alvorlige han minder os om på denne genkomstens søndag.

Jesus fortæller os en lignelse, Himmelen skal ligne ti brudepiger, som tog deres olielamper med. 5 kloge, som huskede at tage ekstra olie med til olielamperne og 5 tåbelige som ikke tog ekstra olie med. Disse brudepiger skulle vente på en brudgom, og de skulle lyse med deres lamper når brudgommen kom. Men tiden gik, og det blev sent – og alle brudepigerne faldt i søvn, men ved midnat blev de vækket af råbet: ”Brudgommen kommer gå ham i møde” – og de vågner alle ti og gjorde lamperne parat til at lyse (batterier til en lommelygte) – men de tåbelige manglede pludselig olie til deres olielamper – og spurgte dem der havde ekstra med om de måtte få noget, men det kunne de ikke eftersom det ville betyde at de selv ville mangle. Så de får det råd at gå hen til købmanden og købe noget – og det gør de, og mens de var ved købmanden kom brudgommen og festen begyndte og de gik ind i festsalen, og døren blev lukket til festen. Da de 5 tåbelige piger kom tilbage fra købmanden bad de også om at komme ind – men brudgommen svarede nej! Det er brudgommen der siger, nej til at de kan komme med ind til festen. Det er den lignelse Jesus fortæller – og så udlægger Jesus lignelsen for os, dvs. han fortæller os hvad det er vi skal lære af den.

”Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.” Jesus nævner én og kun én pointe med lignelsen, nemlig formaning til årvågenhed.

Og se der er det ved lignelser, billedtale, at der er meningen ikke at vi forvilder os ind på emner og personer som lignelsen ikke lægger vægt på.

Vi skal altså ikke spørge:

  • hvem symboliserer købmanden
  • hvorfor hører vi ikke om bruden
  • hvorfor har købmanden åbent ved midnatstid

Det betyder ikke at vi ikke kan tænke lidt over hvad lignelsens personer og hændelser betyder:

  • Brylluppet er himmeriget, paradis
  • ventetiden er vor tid i verden
  • Brudgommen er Kristus, Jesus selv
  • Brudepigerne er den kristne menighed
  • Købmanden er underordnet

Olien kan forstås om Helligånden eller om troen. Johannes taler om Helligånden som en salve, men så skal vi ikke hænge os i, jamen, hvordan kan man så købe noget af den hos købmanden.

Og midt i alt dette spændende må vi altså ikke glemme at evangeliets hensigt i dag er at få os alle med til noget godt, nemlig fest – og ikke bare en hvilken som helst fest, men festen hjemme hos Gud.

Våg – vær på vagt, for vi ved ikke hvornår Jesus kommer igen. Men sørg for at være parat til at gå ham i møde. Troen er ikke noget vi kan være ligeglad med, det er noget der skal passes, derfor lytter vi til Guds ord i kirken, derfor læser vi i Bibelen og beder. Du må ikke ende der, hvor du ligesom spørger til, hvor lidt kristendom kan jeg klare mig med og blive frelst alligevel. Det er som at lege med ilden, hvis vi giver os til den slags overvejelser.

Våg – pas på den kristne tro, pas på det du lytter til, det du fylder dig med, brug tid på at holde et nært og varmt forhold til Jesus, vær på vagt overfor sløvhed og vær på vagt overfor at du langsomt udskifter bibelsk kristentro med en anden tro som alle andre kalder kristen, men som ikke er bibelsk. En dag kommer Jesus – og hvis du der står uden den bibelske frelsende tro, så vil du komme til at høre de samme ord som de 5 tåbelige brudepiger: ”Jeg kender jer ikke!” Og så vil himmerigets dør for evigt og altid være lukket, og det er Jesus selv der lukker den, for det er ham der skal dømme os alle.

Lad os bede om, at Jesus ikke må finde os uforberedte når han kommer. Lad os våge, med en åben Bibel, med bøn om Helligåndens vejledelse og vækkelse i vor by og i vort land.

Mange kommer med forslag til hvornår genkomsten vil finde sted, hvornår sker det – det ved vi ikke. I 5 mos 29,28 finder vi for mig at se nøglen til dette spørgsmål, her står der: ”De skjulte ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for evigt os og vore børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov.” Gud har ikke talt om dette, så derfor må vi lade alle vore gæt ligge.

Det vi derimod ikke må lade ligge er betoningen af troens vigtighed, troen på Jesus er adgangstegnet til Himlen! Jesu lignelse om brudepigerne har dette uhyggelige ved sig, at det alle handler om mennesker, der alle sammen mente om sig selv at de havde denne tro. Alle gik de ud for at møde brudgommen, de gik alle fordi de gerne ville med til festen – og alligevel gik det så grueligt galt for fem af dem. Fordi de ikke havde tænkt på at det kunne gå hen og trække ud. De var uforberedte, da råbet endelig lød.

Har vi en tro, som kan holde ud, når brudgommen lader vente på sig, af alle Jesu lignelser, så er denne nok en af de sværeste at prædike over, for der er ingen tvivl om hvad der vil ske, for den der ikke våger. Den evige fortabelse under Guds vrede er noget Jesus i fuld alvor regner med. Mange præster og prædikanter vil bortforklare fortabelsen, nogle lover endda at alle bliver frelst – og jeg vil sige, jeg forstår ikke at de tør.

Dommen tilhører alene Jesus, det er ikke os der skal dømme, hverken til fortabelse, men heller ikke til frelse – og Jesus har kun vist én vej til frelse, der er ikke frelse at finde i noget andet navn end Jesu navn(Acta 4,12), men der finder du også frelsen: ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.” (Rom 10,9)

Lad os gøre det ene, at våge, at holde os parate til at gå Jesus i møde når han kommer igen, lytte til han ord, og handle efter det, så kan Gud ved sin Ånd skabe den tro i os, som alene gælder som adgangstegn.

Troen på Jesus, som gav sit liv, for at vi skal leve. Amen.

de 10 brudepiger
             

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk