I fængsel

I fængsel: andagt af Ole Petersen, Strandby

Jeg har mange gange været på besøg i et fængsel og al den raslen med kæder og nøgler samt tunge døre, der smækker i, er ingen behagelig lyd

Derfor er det også mærkeligt, når vi hører om, at Paulus og Silas som sidder i det inderste fangehul, beder og synger lovsange midt om natten, - og dét efter, at de har fået pisk.
Der står også, at alle de andre fanger lyttede, for det havde de aldrig oplevet før. De var dog nogle mærkelige mennesker, - disse "kristne". Alle andre ville da have skældt ud, og sagt nogle grimme ting i
den situation, men nu sad de bare dér og sang.
Hvad var deres forseelse? Jo, der var en pige som havde en "spådomsånd", som skaffede hendes Herre mange penge, men hver dag råbte hun efter Paulus og Silas "Disse mennesker er den højeste Guds´ tjenere, der forkynder jer vejen til frelse"
Til sidst blev Paulus vred, og bad ånden fare ud af hende og så var det slut med at tjene penge på hende, og derfor blev Paulus og Silas sat i fængsel.
Der findes også mennesker i dag, der giver sig af med at spå, Men dem bør vi ikke lytte til, det vil blot forvirre os, for det er ud den almægtige der råder og ikke skæbnen, - tak og lov.!
Jeg havde engang en telefon, der under tilbehør havde et "horoskop", som fortalte mig at "Optimisme kunne betale sig i denne uge".
Ok, det betaler sig vel altid at være optimist, - også selv om pessimister får ret engang imellem.
Men spørgsmålet er om, vi har noget at have vor optimisme i? Det havde Paulus og Silas, - den højeste Guds´ tjenere... derfor kunne de synge lovsange, og hvad skete der?
Fængslets døre sprang op, og fangevogteren greb sit sværd, for at tage sit eget liv, han stod inde for fangerne med sit liv Men det fik Paulus ham hindret ham i, og så var der en forvirret
fangevogter, der kaster sig ned for fødderne af Paulus og sagde:"Hvad skal jeg gøre for at blive frelst" hvortil Paulus sagde: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst".
Ja, - "For således elskede Gud verden, at han gav, sin enbårne søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv."

fængsel

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk