2. søndag i fasten

Prædiken af Pastor Jens Jørgen Rasmussen

Gudstjeneste i Ruts og Hasle Kirker d. 25. febr. 2018
2. s. i fasten, 2. række, 1. Mos. 1,27-31; Hebr. 5,1-10; Mark. 9,14-29

Ruts kl. 9.00,

13 Måne og sol

15 Op al den ting, som Gud har gjort

36, Befal du dine veje

---------

588 Herre gør mit liv til bøn

192 Hil dig frelser og forsoner

Hasle kl. 10.30 med konfirmanddåb

Dåbskandidaten sidder i kirken ved start og slut – dvs. minus indgang og udgang.

Vi bruger for første gang en af vores nye strikkede dåbsklude.

15 Op al den ting, som Gud har gjort

450 Du kommer Jesus i vor dåb (Mel: Söderblom 1916).

70 Du kom til vor runde jord

---------

588 Herre gør mit liv til bøn

Nadverritual C, men af 439, synges kun første vers.

420 Syng lovsang hele jorden (synges to gange)

13 Måne og sol


Velkommen til Gudstjeneste!

Det er i dag 2. søndag i fasten.

De bibelske tekster til i dag kan læses fra side 1081 i salmebogen.

I dag hører vi om, hvordan det onde kan være en ødelæggende kraft i et menneskes liv - og hvor svært det kan være at tro - men også om, hvordan det nytter at bede til Jesus - selv med en vaklende tro.

Her i Hasle har vi dåb i dag – hvor Jasmin Pedersen er kommet for ta blive døbt med den kristne dåb. Sidst i marts skal Jasmin også konfirmeres her i kirken. Særligt velkommen til dig og din familie!

Lad os nu bede sammen.


Bøn før evangelium

Gud og far i Himmelen – åben vores ører for dit evangelium – så vi søger dig og din hjælp imod alle ondskabens kræfter. Amen!

Prædiken

Denne her lille beretning er jo lidt mærkelig – Hvad er det for noget – det her med en dæmon, der kaster rundt med en dreng, så han har været ved at dø flere gange? – Hvad er det for noget?

Ja, det er jo i hvert fald noget ondt for drengen – noget der truer med at ødelægge ham – ja slå ham ihjel. Noget ondt.

Men hvor kommer det fra? Er det ren og skær sygdom – epilepsi f.eks? – er det psykisk sygdom? – Eller er det som teksten tyder på – en eller anden form for djævelskab, der påvirker drengen – noget overnaturligt - noget dæmonisk?

Hvor kommer det onde fra i den drengs liv – Fra en dæmon siger teksten – ”han var besat af en ånd”. Men kan det være rigtigt – og kan det hænge sammen med det, som vi opfatter som virkelighed i denne verden?

Hvor kommer det onde fra, når det kommer – og hvor kan det komme fra? Kommer det udelukkende fra såkaldt naturlige årsager – eller kan der være andre årsager?

Hvor kommer det onde fra? Det spørgsmål, vil jeg gerne grave lidt i – i dag.


Men inden vi stikker spaden lidt dybere ned i spørgsmålet, skal vi lige give det en tanke – hvad vi mener med ordene. Hvad mener vi, når vi siger ”det onde” – eller dets modsætning ”det gode”?

Hvad er ondt – og hvad er godt? Ja, det kan der jo gives mange svar på fra forskellige religiøse eller filosofiske sider – men her vil jeg gerne koncentrere mig om Bibelens svar – for det er det svar jeg anser for virkelighed.

Gud har skabt alting – så det i begyndelsen var såre godt – og

”det gode” er det som plejer og fremmer guds skaberværk.  –

Det som øger dens skønhed og dens funktionalitet.

Det som bruger hans skabning som den er beregnet til.

Det er det gode!

Det onde er det, som på en eller anden måde misbruger og ødelægger guds skaberværk – og nedsætter dets skønhed – og funktionalitet.

Men, hvor kommer det fra – det onde. Hvorfor kom det ind i guds skaberværk - hvorfor begyndte nogle mennesker at gøre noget ondt, hvorfor begyndte der at ske ulykker, hvorfor blev det en kamp at leve og overleve i denne verden?

Hvorfor er alting ikke blevet ved med at være godt, som det var i begyndelsen? Uden død – uden lidelse – fyldt af kærlighed – og glæde! Paradis!

Gud skabte jorden, og himlene, og planterne og dyrene og fiskene – og han skabte menneskene som mænd – og som kvinder i sit billede – og det var såre godt - i begyndelsen. Helt igennem godt – og det fungerede godt – og Gud var hos menneskene i fuld harmoni – i begyndelsen.

Men siden fik menneskene så mage sære ting for! Sådan skriver prædikeren. Guds skabte mennesket, som det bør være, men det har så mange sære ting for!  

Men hvor kom det fra – de sære idéer – de ødelæggende tanker – de onde planer, de ødelæggende handlinger? Hvor og hvor kommer det fra den dag i dag?  

Ifølge Bibelen kommer det ikke fra mennesket selv – men fra en åndelig kraft eller magt, som er en fjende af Gud.

Vi ved ikke rigtig, hvor denne magt kommer fra – eller hvem han er. I Bibelen kaldes han Satan, eller Djævelen –

Men hvem er han? En falden engel – Eller en dæmon? Eller en Ånd? Vi ved det ikke helt sikkert – og kender vel heller ikke rigtigt kategorierne i denne åndernes verden, der normalt er skjult for os.

Men bibelens budskab er, at det onde – i udgangspunktet - ikke kommer fra mennesker – Men det kommer heller ikke af ingenting – eller af tilfældigheder – men det kommer fra en ond åndelig magt – som i Bibelen bl.a. kaldes Djævelen eller Satan.

Men efter, at det for tusinder af år siden lykkedes for ham – at få os mennesker til at åbne døren for det onde – så kommer det onde nu også fra mennesker. - Det ondes magt eller kraft er kommet ind i menneskene, som en del af vores DNA -  og alle har noget af det.

Der er forskel på, hvor meget magt det onde har i forskellige mennesker – og hvor meget det har ødelagt - I nogen synes det gode at have overtaget – hos andre er det som om, det er det onde, der har magten – Men ingen kan sige sig fri af det onde.

Slet ikke sådan at forstå – at vi alle skulle være dæmonbesatte. Slet ikke! – Men sådan at forstå, at det onde på en eller anden måde findes i os – og er en kraft i os – En kraft, der altid viser sig stærkere end os selv, når det kommer til kamp. Og sådan at forstå, at den onde indirekte øver indflydelse på os – og snedigt styrer vores tanker og valg – sådan lige så stille - uden vi rigtigt lægger mærke til det.

Og den tanke – han først og fremmest forsøger at få os til at tænke- og blive ved med at tænke – det er den tanke, at vi kan klare os selv mod det onde – uden Guds hjælp.

Ligesom Jesu disciple – der gerne ville hjælpe den arme dreng af med ondskaben – men ikke kunne klare det. Hvorfor kunne de ikke sejre over det onde – der plagede ham?

Fordi de ikke bad Gud om hjælp! Den slags kan kun drives ud ved bøn siger Jesus! –

Og det gælder jo ikke alene de skræmmende tilfælde af direkte dæmonbesættelse, men alle former for ondskab – også den lille stille ondskab, som findes i alle mennesker - Det onde – kan kun besejres ved bøn. – Dvs. ved at bede Gud om hjælp!

Uden Gud – uden Jesus – er vi i længden magtesløse overfor det ondes magt. Men i troen på ham – er alting muligt – Også at blive helt fri af det ondes magt.

Og troen behøver ikke være stor og flot. Selv den lille vaklende, tvivlende tro – bønhører han og hjælper. – Jeg tror – hjælp min vantro! Jeg tror – men jeg har så svært ved at tro – men hjælp mig, Herre Jesus! Forbarm dig over mig – og hjælp mig mod alt ondt – også mod det onde i mig selv - før det, sejrer over mig.

Den bøn vil han høre – også selvom den måske bunder i en vaklende tro – Han vil høre dig – og så vil HAN byde det onde, at slippe sit greb – hvad det end er. –

Og så vil han tage dig ved hånden og følge dig på din livsvej – og være dit værn – og velsigne din vej og din gerning.

Det kan kun besejres ved bøn – det onde – hvad det end er. Det kan kun besejres ved bøn – altså ved Guds hjælp!

Men det kan det så til gengæld også!

Så bed! Bed til Jesus!

Herre jeg vil så gerne tro – men det er svært – men Herre forbarm dig over os – og hjælp os!

Så vil han hjælpe dig!

Det kan du stole på!

Amen!


Nadverord 2. s. i fasten

Jesus sagde: Alt er muligt for den, der tror." Straks råbte drengens far: "Jeg tror, hjælp min vantro (Mark 9,23-24)

Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. (Sl 50,15)

"Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der har stor styrke, og den, der ingen har. (2 Krøn 14,10)

Herren er god, et værn på nødens dag; han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham, (Nah 1,7)

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? (Sl 27,1)

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.  (Matt 7,7)

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. (Rom 8,1)

Sl. 118 v6  Herren er hos mig, jeg frygter ikke,

 hvad kan mennesker gøre mig?

Harold Copping Jesus Heals The Epileptic Boy 400

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk