04.03.20218

Bare et lille lag tørv.!

Andagt af Ole  Petersen, Strandby

Jeg kender en mand der boede på Læsø, han fik bygget et hus til sig selv og sin familie, han lavede en tegning, og fik fat i nogle gode håndværkere, og byggeriet kom godt i gang, men da sokkelen var halvt færdig gik byggeriet i stå, og bygherren kontaktede mureren og spurgte om årsagen.

Jo, sagde mureren," jeg gravede lidt i dybden, der hvor soklen skulle støbes, og så opdagede jeg, en og en halv meter nede, et tyndt lag tørv lige der hvor soklen skulle støbes, og det vil fordyre byggeriet, - Nå, sagde bygherren, kan du ikke bare komme lidt mere cement i blandingen, så holder det nok.!

Nej, sagde mureren, Jeg bygger ikke på den måde, for hvis soklen ikke holder så vil huset slå revner, og blive ødelagt, - så derfor blev der gravet i dybden, og tørven fjernet så sokkel kunne holde huset.

Jeg har tænkt på om det kunne sammenlignes med noget i mit liv, om jeg har uopgjorte synder, der ligger lige som et lille lag tørv i mit liv, som ingen andre kan se, for overfladen ser jo så pæn ud, men Gud kan vi ikke skjule noget for, vi mennesker ser på det ydre, men Gud ser altid på hjertet.

Derfor beder David denne bøn til Gud, i Salme. 139 .- 23.

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig af evigheds vej!

Det er en god bøn, for kun Helligånden kan ransage mit hjerte og pege på de synder, som jeg selv kan se eller er rigtig god til at finde undskyldninger for, men der findes ingen undskyldning for synd , derimod vil Gud tilgive os alle de synder vi bekender for ham,

i Lukas. 6 - 49 fortæller Jesus om to mænd der byggede hver sit hus, den ene byggede sit hus på klippen, den anden bygger sit hus på sand, så kom der et voldsom uvejr, men huset på klippen blev stående, det kunne ikke rokkes, men huset der var bygget på sand faldt fuldstændig sammen. - Hvad vil Jesus at vi skal lære af det.

Jo, at han er klippen der aldrig kan rokkes, og tror vi på Jesus, og handle efter hans ord, da kan ikke engang døden ryste os, "takket være Gud, vor Herres Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde." (1. Pet. 1,3)

 O, Jesus dit navn er i nøden - min klippe, mit grundfaste slot,

den sikreste modgift mod døden, - ak, vidste alverden det blot!

Med det tør jeg trøstigen vove   - at fare på brusende sø,

i det vil jeg våge og sove   - i det vil jeg leve og dø.          

Lina Sandell,

påske

Glædelig og velsignet påske

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk