4.søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste d. 24. juni 2018, 4. s. e. trin,

  1. Mos. 24, 17-22; Rom. 14, 7-13; Matt 5, 43-48

Ruts kl. 9.00

750 Nu titte til hinanden

371 Du fylder mig med glæde (Mel: Water Bjergborg, vedhæftet samme som d. 17/6.).

696 Kærlighed er lysets kilde

-------

367 Vi rækker vore hænder frem

373 Herre, jeg vil gerne tjene

 

Velkommen til gudstjeneste. Det er i dag 4. søndag efter trinitatis. De bibelske tekster til gudstjenesten kan læses fra side 1199.

I dag møder vi den store udfordring – ikke at dømme hinanden, men tilgive – og ikke kun elske, dem som elsker os – men også dem, som er vores fjender.

 

Vi vil nu bede sammen.


Bøn: Gud og far i Himmelen, tak at du har elsket os, mens vi endnu tænkte fjendtligt om dig. –Fyld os med din nåde og kærlighed, så vi må lære at elske hinanden, som du har elsket os.

 

Evangelielæsning.

 

Prædiken

Hvad skal vi gøre med alt det, der er forkert? Det som vi i kirken kalder for synd. Hvad skal vi gøre med det?

Med Gudløshed, med vantro, med afgudsdyrkelse, med foragt for menneskeliv, med vold, med ondt begær, med ægteskabsbrud, med løgn og bedrag, med tyveri, med misbrug og udnyttelse og meget mere.

Hvad skal vi gøre med det.

En mulighed er jo, at forsøge at ignorere det. Forsøge at lade som om det ikke findes – som om der ikke mere er noget, der er forkert og ikke mere findes noget, der er syndigt. Det er jo en fristende løsning – bare at lade det være – lade være med at mene noget om det – lade være med at kalde noget rigtigt og noget andet forkert.

Bare slappe af – og lade det være – og leve og nyde livet, som det nu er - i stedet for alle de spekulationer om, hvad der er rigtigt og forkert.

Og ville dét ikke også falde meget godt i tråd med både Jesus og apostlenes ord – om ikke at dømme hinanden?

”Lad os ikke dømme hinanden!”, som Paulus skriver (Rom 14).

Men læg mærke til fortsættelsen: Lad os meget hellere dømme sådan: Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. (14,13).  – Bring – ikke hinanden til at snuble eller falde!

Her er der jo ikke tale om en fodboldkamp eller et kapløb – men om det levede menneskeliv. Bring ikke hinanden til at snuble og falde i menneskelivet.

Ifølge Paulus ER der altså fortsat noget, man kan falde over, eller falde i - selvom vi ikke skal dømme hinanden.  Der ER fortsat noget forkert vi kan snuble over, noget ondt vi kan falde i. Og det skal vi kæmpe for at undgå – og det skal vi forsøge at hjælpe hinanden til at undgå.

Og når vi er faldet, skal vi forsøge at slippe ud af synden og det onde igen – og forsøge at hjælpe hinanden ud.

Der ER altså fortsat noget, der er rigtigt og noget der er forkert, selvom vi ikke skal dømme hinanden,

fortsat  noget, der er godt og retfærdigt – og noget der er syndigt og ondt.

Og hvad, der er det ene og det andet – det finder vi ud af gennem de ti bud – og gennem Jesus´ og apostlenes vejledning.

Men kommer vi så alligevel ikke automatisk til at dømme hinanden? – Nej, ikke nødvendigvis - for der er forskel på at bedømme, hvad der er godt og ondt - og at dømme hinanden for det. – Forskel på at bedømme, hvad der er rigtigt og forkert - og at dømme og fordømme det menneske, som gør ret eller galt.

Vi skal blive ved med at bedømme, hvad der er rigtigt og forkert – for ikke at bringe os selv og hinanden til fald. For at bestræbe os på at gøre det gode – og undgå at gøre det onde. –

Men vi skal ikke dømme og fordømme hinanden for vores fald –

Det skal Gud alene gøre:Vi skal hver for sig aflægge regnskab overfor” Gud (14,12).

Dommen tilkommer Gud alene! Ikke os mennesker.

Jeg har her i hånden en sten – den tog jeg med, som et symbol på alt det forkerte – et symbol på alt det, som er syndigt og ondt. Hos mig selv, hos jer, hos alle.  

 

Hvad skal vi gøre med det? Med alt det forkerte og syndige?

 

Ja, hvis det forkerte nu udelukkende var noget hos enkelte andre – end en selv, så kunne vi jo løse problemet ved at kaste med sten.  Alle os, eller alle jer, som var rene, kunne stene de syndige mennesker – og skaffe synden af vejen ved at skaffe synderne af vejen.  - Eller lidt mindre drastisk, I kunne dømme synderne - og støde dem ud af vores fællesskab.

Nu er jeg jo den eneste her i kirken, der bærer en sten – men det forkerte – det syndige - er noget, som vi alle sammen bærer på og bærer med os. Vi har alle ”sten” i vores hjerter. -  Ingen af os er rene selv – ingen af os kan dømme andre - uden også at dømme os selv!

Lad den der er ren, kaste den første sten! sagde Jesus.

Vi kan ikke slippe af med det onde – ved at stene hinanden – for vi bærer det alle sammen med os.

Hvad skal vi så gøre med det?

Jo, i stedet for at kaste vores stene på hinanden – i stedet for at dømme hinanden  – skal vi se hen til ham – som ”Døde og blev levende igen”.

Se hen til ham og lægge alt det forkerte vi bærer - over til ham.

Han har jo allerede taget det på sig! Alle vores synder bar han der, da han døde på korset. Al vores skyld slettede han ud. – Åndelig talt – døde vi sammen med ham – blev et med ham i hans død – og al vores synd blev sonet og al vores skyld blev betalt.

Én gang for alle! For hele verden – og for hver enkelt af os. Mine synder – og dine! - Det skete dengang for længe siden – der uden for Jerusalem omkring år 33 -  og det blev rakt til hver enkelt os i den hellige dåb.

”… ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? v4  Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, …

Der blev vi altså knyttet sammen med Jesus, - sammen med alt det forkerte i vores liv - Der blev det overtaget af ham og vi led døden med ham – sammen med alle vores synder.

Så det er, hvad vi skal gøre med det – med alt det forkerte – I stedet for at fordømme hinanden for det – i stedet for selv at slæbe afsted med det – dag efter dag - så lad os bære det til Jesus, som allerede har taget det på sig.

I stedet for at stene – eller fordømme hinandeneller fordømme os selv - så lad os hjælpe hinanden med - at bære al synd til Jesus og slippe det, der hos ham.

I dåbens bad – blev vi ét med ham – og et med hinanden – så ingen af os mere lever for sig selv.

I dåbens bad rensede han os for alle vores synder –

Og i vores dåb til ham - kan vi fortsat bade – så vi hver dag, får vasket alle dagens synder af.

Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. (14,11).

I er rene - i ham. Helt rene!

Hos ham, kan vi slippe af med al synd og skyld. Dér hos ham, som vi blev døbte til at tilhøre.

Og vi er ikke alene om det – Alles synder blev lagt på ham, og vi blev alle vasket rene - i det samme bad. –

Vi blev døbte med én Ånd til at være ét legeme i Jesus Kristus.

Og dér hos ham – i den Ånd han har givet der finder vi så det stik modsatte af synd og skyld og ondskab. Der finder vi nemlig en kærlighed, som overgår al forstand.

En kærlighed, der elsker helt uden grund hos den elskede.

En kærlighed der elsker fjender.

En kærlighed, der elsker dem, som stræber en efter livet!

Det er jo en fuldstændig umenneskelig kærlighed!

Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!

Den kærlighed kommer ikke fra menneskehjerter i denne verden –

 

Men den kommer fra Gud og hans søn. - Og den kommer og virker i hjertet på alle, som tror. Guds kærlighed er udgydt i jeres hjerter ved Helligånden! Jo! Det er den!

Så mød da hinanden – ikke med jeres egne hjerters domme – men med Guds kærlighed – Vis jer som børn af Gud – ved at elske hinanden, som han har elsket jer! Vis jer som Guds børn, ved at elske – uden grund hos den elskede. Ved at elske på trods af fjendskab og modstand og had.

Nej – det magter vi ikke selv! Vi stritter selv imod!

Men Guds kærlighed magter det!

 

Guds Ånd magter det – når vi lever I Ånden og Ånden lever i os!

Så læg da alt det forkerte hos Jesus! Han tager det og skaffer det bort. - Og lad jer så fylde af hans Ånd – og af glæden og freden i Gud – og elsk - med den kærlighed, som ikke kommer fra jer selv. Elsk med Guds kærlighed! Amen!


 Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Kirkebøn: Vor Gud og far i Himmelen! Vi beder dig for alle, der bærer på tunge byrder - for dem, som er syge, og for dem, som har mistet en de holdt af. Herre ræk din hånd ud med lægedom, med hjælp og  trøst. Vi kan ikke tro af os selv - men fyld os med Helligånd, så vi håber og tror og glædes i dig!

Vi beder dig for den kristne kirke iblandt os ud over verden, særligt for dem, som forfølges pga. troen på dig. Vi beder dig for det jødiske folk, og for deres frihed til at leve som jøder også i vores land. Vi beder dig for de utallige mennesker ud over verden, som lider ondt på så mange måder - for hele skabningen, der sukker efter forløsning.

Vi beder dig for vores eget samfund. Vi beder dig for alle, der lever alene og for familier og ægteskaber. Vi beder dig for børnene og de unge, og for de ufødte børn.

Vi beder dig også for de ældre og gamle iblandt os, og for dem som snart skal dø. 

Vi beder dig for vores samfund med alle institutioner - for ledelse og økonomi og arbejdsforhold. Vi beder dig for den store verden og stormagternes kampe. Vi beder for vort eget land, for folketinget, regeringen og kongehuset. Vi beder for vores kommune og kommunalbestyrelsen. Giv dem og os alle fred, velsignelse og nåde - og led os så vi lever i troen på Jesus Kristus indtil han kommer. Amen!

Den apostolske velsignelse:

Lad os med apostelen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed,

og Helligåndens fællesskab være med os alle.  

Amen.

 

gudstjeneste e1520855796496
 

 

Formand Broderkredsen

John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
John Aaen
Strandvejen 99 A
9970 Strandby
Tlf. 3513 5114 mobil: 2241 1402
john.aaen@strandby.dk