"Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!
Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget,
over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. 
Det er som Hermons dug, der falder på Zions bjerge.
For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed"

Salme 133

flag 199x172

Broderkredsen på havet

Den danske Broderkreds på Havet, i daglig tale kaldet Broderkredsen, blev stiftet i 1899 af en gruppe troende skibsførere og blev senere åbnet for menige søfolk, fiskere og alle med særlig interesse for mission blandt havets folk.

Billede1  

Broderkredsens årsmøde 2006 i Aalborg

 

Broderkredsen er stadig en aktiv forening med ca. 450 medlemmer på Færøerne og i Danmark. Som det fremgår af vore vedtægter §2 er medlemmerne forpligtet til at virke på den lutherske folkekirkes grundlag, til Guds riges vækst inden for sømands- og fiskerstanden. Desuden forventes det af medlemmerne, at de både ombord og i deres hjemby såvel som i fremmede havnebyer er villige til at virke for Broderkredsen og Sømandsmissionens sag, i tilknytning til eventuel allerede igangværende projekter.

Broderkredsen og dets medlemmer er også støttekreds for Svendborg Søfartsskole.

Foreningen er organiseret med lokalforeninger, som afholder møder, for at styrkes i troen på Jesus som Herre og frelser og for at opmuntre hinanden til at være med i missionsarbejdet på vore havne, bede for gerningen på Søfartsskolen og være med til at indsamle midler til skolen.

Broderkredsen afholder hvert år et årsmøde sammen med Indenlandsk Sømandsmission, med flot tilslutning, og hvor vi har et godt åndeligt fællesskab. Ligeledes afholdes der sommerstævne på Søfartsskolen i Svendborg i juni.

Ifølge vedtægterne kan alle troende, der ønsker at tilslutte sig foreningens tidligere beskrevet formål (§2), blive optaget som medlemmer. Begæring om medlemsskab sendes til formanden, på nedenstående adresse. Formanden vil med glæde give yderligere oplysninger om Broderkredsen. Kontingentet er pt. kr. 325,- om året.

Broderkredsen udgiver, i henhold til vedtægterne medlemsbladet Duen. Duen udkommer 6 gange årligt.

Formand Broderkredsen

Casper Grønkjær
Brændekilde Bygade 65
5250 Odense SV
mobil: 6014 1875
caspergjensen@hotmail.com

Indmeldelse

Ring eller skriv til:
Casper Grønkjær
Brændekilde Bygade 65
5250 Odense SV
mobil: 6014 1875
caspergjensen@hotmail.com